Το κόστος των ακουστικών βαρηκοΐας ποικίλει καθώς υπάρχει ενα πλήθος μοντέλων που καλύπτουν όλα τα είδη και βαθμούς ακουστικής απώλειας.

Διάφοροι παράγοντες συμβάλουν στο κόστος ενός ακουστικού, όπως η έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας του, η ικανότητα προσαρμογής του ακουστικού στις ανάγκες του κάθε ασθενή.

Οι τιμές των ακουστικών ποικίλουν ανάλογα με τον κατασκευαστή, το μέγεθος, την ισχύ και τις δυνατότητες που προσφέρουν στον ασθενή.

Για ένα ακουστικό λοιπόν οι τιμές κυμαίνονται από 800 έως 2.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό μπορούμε να συμπεριλάβουμε και το ποσό που χορηγεί το εκάστοτε ταμείο, π.χ. ΕΟΠΠΥ 450?, κτλ.