Το σύνολο των παροχών μας εξασφαλίζουν την σωστή εφαρμογή του ακουστικού βοηθήματος, και την δυνατότητα πλήρους υποστήριξης και εξυπηρέτησης των ανθρώπων με προβλήματα ακοής.