Η εταιρεία Oticon

Η Oticon είναι μια εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας που πρωτοπορεί στον κλάδο των ακουστικών βαρηκοΐας πάνω από εκατό χρόνια.

Σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, με συνεχή εξέλιξη στην τεχνολογία της ακοής, και αυτό γιατί έχει επενδύσει στη μελέτη του ρόλου που παίζει η ακοή για μια παραγωγική ζωή.

Ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα της Oticon εργάζονται για εμάς χρησιμοποιώντας τις έξυπνες τεχνολογίες τους προς όφελος μας. Με τα προϊόντα Oticon, δεν υπάρχουν περιορισμοί στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και του σχεδιασμού.

«Πρώτα ο άνθρωπος», έχει γίνει η αρχή που καθοδηγεί την έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας, της ψυχοακουστικής και της ανθρώπινης συμπεριφορά

Πηγή: Oticon