Προσφωνήστε με το όνομά του τον παθόντα, ώστε να σας δώσει προσοχή.

Φροντίστε να βρίσκεστε σε ορατό μέρος, προκειμένου να μπορεί να δει το πρόσωπό σας, τα χείλη και τις εκφράσεις σας. Διατηρώντας οπτική επαφή ενισχύετε την επικοινωνία του βαρήκοου ατόμου.

Μιλήστε αργά και καθαρά με ήρεμη φωνή. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνετε τα άτομα με βαρηκοΐα, καθώς το κύριο σύμπτωμα το πάθησης εντοπίζεται στο ότι αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις συνομιλίες διότι δεν προλαβαίνουν να επεξεργαστούν τις γρήγορες συνομιλίες.

Μειώστε τους δυνατούς θορύβους (κλείστε το παράθυρο, χαμηλώστε την τηλεόραση) όταν θέλετε να συνομιλήσετε. Με τον τρόπο αυτό, θα ακούτε πιο καθαρά και  θα προστατεύετε την ακοή σας.

Μειώστε την απόσταση μεταξύ του παθόντα και ου συνομιλητή.

Επαναλάβετε εάν χρειαστεί με υπομονή και ηρεμία. Οι άνθρωποι με βαρηκοΐα έχουν ανάγκη τη βοήθεια και τη φροντίδα μας.