Διακρίνουμε τρεις τύπους βαρηκοΐας. Τη βαρηκοΐα αγωγής, τη νευροαισθητήριος βαρηκοΐα και τη βαρηκοΐα μικτού τύπου.

Τύποι βαρηκοΐας