Το ακουστικό σύστημα, είναι το σύστημα στο οποίο βασίζεται η αίσθηση της ακοής. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά και πολύπλοκα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, που επιτελεί δύο σπουδαίες λειτουργείες: είναι υπεύθυνο για την αίσθηση της ακοής και της ισορροπίας.

Το αυτί

Το ακουστικό σύστημα, αποτελείται από το αυτί και το κεντρικό ακουστικό σύστημα. Το όργανο που ανιχνεύει τον ήχο είναι ο ους (το αυτί). Ο ούς λειτουργεί ως δέκτης των ηχητικών κυμάτων, τα οποία μεταβιβάζονται στον εγκέφαλο. Στο ακουστικό σύστημα τα ηχητικά κύματα, μετατρέπονται σε ηλεκτρικά και καταλήγουν στον εγκέφαλο.

Ο ούς διακρίνεται σε τρία μέρη:

  • Έξω ους
  • Μέσος ους
  • Έσω ους