1. Ενημέρωση

Η βαρηκοΐα είναι μια πάθηση η οποία δεν πονάει ούτε διακρίνεται αμέσως. Εξελίσσεται αργά και συνήθως γίνεται πρώτα αντιληπτή από τους γύρω μας. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε για τα συμπτώματα της βαρηκοϊας, ώστε να ζητήσουμε άμεσα βοήθεια.

2. Πρόληψη

Παράλληλα με την ενημέρωση η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική στην πάθηση της βαρηκοϊας. Οι προληπτικοί έλεγχοι και κυρίως σε οικογένειες που ενυπάρχει ο παράγοντας κληρονομικότητα, είναι σπουδαίας σημασίας. Όσο πιο άμεσα εντοπιστεί η δυσκολία, τόσο γρηγορότερα θα επέμβουμε στα πρώτα συμπτώματα. Το γεγονός αυτό, μας εξασφαλίζει την αργή εξέλιξη της πάθησης. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες μορφές βαρηκοϊας μπορούν να αποφθευχθούν με απλές ιατρικές συμβουλές.

3. Έγκαιρη Διάγνωση

Η έγκαιρη αναγνώριση και διάγνωση της πάθησης, από τον θεράποντα ιατρό σας (ΩΡΛ), θα επιτρέψει την καλύτερη πρόγνωση της βαρηκοϊας σας. Συνεπώς, είναι δυνατό να διασφαλιστούν τα υπάρχοντα επίπεδα ακοής και να επιτευχθεί η αργή εξέλιξη. Είναι πιο εύκολο να ανταποκριθεί ένας ασθενής στις αρχές της πάθησης, διότι η ακοή βασίζεται στα κανάλια της μνήμης.

Εξέταση Ακοής Όσο η ακοή εξασθενεί τόσο ο εγκέφαλος καταργεί τα δεδομένα των ήχων. Με αποτέλεσμα, σε περιπτώσεις που η ακουστική λύση αργεί να δοθεί, ακόμη και όταν πλέον με την υποστήριξη του βοηθήματος, το ακουστικό ηχητικό σήμα εισέρχεται στο αισθητήριο όργανο, αλλά ο εγκέφαλος αδυνατεί να αναγνωρίσει το ερέθισμα και να το ταυτίσει με την πηγή που το παράγει. Brain Hearing.

Brain Hearing