Για να ακούσουμε τον ήχο, συμβαίνουν τρία πράγματα:

1) Ο ήχος πρέπει να κατευθύνεται στο ακουστικό μέρος του αυτιού.

2) Το αυτί πρέπει να αισθανθεί τις διακυμάνσεις της πίεσης του αέρα.

3) Οι διακυμάνσεις, πρέπει να μεταφραστούν σε ηλεκτρικά σήματα, τα οποία ο εγκέφαλος μπορεί να καταλάβει.