Η ακοή, είναι η δεύτερη πιο σημαντική από τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου, καθώς μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με τους οικείους μας αλλά και το περιβάλλον γύρω μας. Υπολογίζεται ότι περίπου το 10% παγκοσμίως, παρουσιάζει κάποια δυσκολία ακοής, ποσοστό που τείνει συνεχώς να αυξάνει.

Η ακοή

Όργανα αντίληψης της ακοής είναι τα αυτιά, ενώ το αντικείμενο της αντίληψης είναι ο ήχος. Η ακοή είναι η αίσθηση, που προκύπτει λόγω της διέγερσης αισθητηρίων οργάνων της ακοής και οφείλεται σε μεταβολές πίεσης του ατμοσφαιρικού αέρα. Οι μεταβολές αυτές, διαδίδονται με την μορφή ηχητικών κυμάτων και φτάνουν στον εγκέφαλο.