Με τον όρο εμβοές, ονομάζεται η αντίληψη ήχων κατά την απουσία ηχητικού ερεθίσματος. Είναι γνωστές ως τζιτζίκια ή βουητό στα αυτιά και συνήθως συνυπάρχουν με την απώλεια ακοής.

Συχνά, ακούγεται ένας θόρυβος μέσα στο κεφάλι ή μπορεί να εμφανιστεί σαν κουδούνισμα ή ψίθυρος. Οι εμβοές, είναι δυνατό να πλήττουν το ένα ή και τα δύο αυτιά, να είναι συνεχείς, διακοπτόμενες ή περιοδικές. Ακόμη, ποικίλει η βαρύτητα της εκδήλωσής τους.