Ενδοωτιαίο ακουστικό για μεγάλη απώλεια ακοής & δυσκολία χειριστικής ικανότητας Το Alta2 ITE FS, αποτελεί ενδοωτιαίο ακουστικό, η εφαρμογή του οποίου γίνεται στο έξω τμήμα του ακουστικού πόρου, κ...
Ενδοωτιαίο ακουστικό για μεγάλη απώλεια ακοής & δυσκολία χειριστικής ικανότητας Το Alta2 ITE FS PRO, αποτελεί ενδοωτιαίο ακουστικό, η εφαρμογή του οποίου γίνεται στο έξω τμήμα του ακουστικού πόρο...
Διαχείριση θορύβου σε έντονο περιβάλλον Το Oticon Nera 2 ITE – Full Shell αποτελεί προσαρμοσμένη λύση ημικελύφους, η οποία ταιριάζει ελκυστικά στο εξωτερικό τμήμα του ακουστικού πόρου . Διαχείριση θ...
Κομψή εφαρμογή - μεγάλη βαρηκοΐα Το Oticon Nera 2 PRO ITC HS , αποτελεί μια κομψή εφαρμογή, τύπου ITC. Εφαρμόζει εύκολα και άνετα στο έξω τμήμα του ωτός. Αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή για ασθενείς...
Αυτοπεποίθηση σε κάθε ακουστικό περιβάλλον Το Opn ITE FS, της σειράς Oticon, αποτελεί διακριτικό ακουστικό, το οποίο τοποθετείται και καλύπτει ολόκληρο το έξω τμήμα του ακουστικού πόρου (concha). Εφ...
Το ενδοωτιαίο ακουστικό Siya τύπου ITE FS, το οποίο εφαρμόζεται στο έξω τμήμα του ακουστικού πόρου, για μεσαίου έως μεγάλου βαθμού απώλειες ακοής. Το κέλυφος ταιριάζει ιδανικά στο έξω τμήμα του ωτός ...