Η διακριτική επιλογή BrainHearing της Oticon Το Alta2 ITE HS, αποτελεί ενδοωτιαίο ακουστικό, η εφαρμογή του οποίου γίνεται στο έξω τμήμα του ακουστικού πόρου, καλύπτοντας μεγάλου βαθμού απώλειες ακοή...
Διακριτικό ενδοωτιαίο ακουστικό ITE Το Alta2 ITE HS, αποτελεί ενδοωτιαίο ακουστικό, η εφαρμογή του οποίου γίνεται στο έξω τμήμα του ακουστικού πόρου, καλύπτοντας μεγάλου βαθμού απώλειες ακοής. Το Al...
Κομψή εφαρμογή για χρήστες με ιδιαιτερότητα χειριστικής ικανότητας Το Oticon Nera 2 ITC HS , αποτελεί μια κομψή εφαρμογή, τύπου ITC. Εφαρμόζει εύκολα και άνετα στο έξω τμήμα του ωτός. Αποτελεί μια ...
Αθέατη επιλογή - εύκολη εφαρμογή Το Opn ITE HS, της σειράς Oticon, αποτελεί διακριτικό ακουστικό, το οποίο τοποθετείται και καλύπτει το 1/2 του έξω τμήματος του ακουστικού πόρου. Εφαρμόζεται σε ασθε...
Διακριτικό ακουστικό με εύκολη εφαρμογή για άτομα με δυσκολία χειριστικής ικανότητας Το ενδοωτιαίο ακουστικό Siya τύπου ITE HS, το οποίο εφαρμόζεται στο έξω τμήμα του ακουστικού πόρου, για μικρού έως...